Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Valentina Sopjani Biografia: Valentina Sopjani Shefe e Zyrës për përkthime dhe për mbështetje të Këshillit Gjyqësorë të Kosovës ( KGjK)

Emri dhe mbiemri: Valentina Sopjani
Datëlindja: 28.08.1982
Profesioni: Shefe e Zyrës për përkthime dhe mbështetje të KGjK-së
Statusi martesor: e martuar

Arsimimi:
Master e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

Gjuhët: Shqipe, angleze dhe serbe

Përvoja profesionale:
Aktualisht: 
•    Shefe e Zyrës për përkthime dhe për mbështetje të KGjK-së
•    Sekretare e Komisionit për licencimin e përkthyeseve dhe interpretëve gjyqësorë
•    Koordinatore e Këshillit (organizimin/përgatitjen e mbledhjeve të Këshillit)
•    Anëtare e Rrjetit për politika gjuhësore
•    Anëtare e Bordit për Politika të Gjuhëve

2014- 2015: Shefe e Zyrës për përkthime
2002- 2010: Përkthyese e lartë anglisht shqip dhe anasjelltas

email: [email protected]