Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

N J O F T I M

26.07.2019

Zyra e Komisionerit për gjuhët, ANULON Thirrjen publike për ofrimin e mbështetjes financiare  publike të projektve / programeve të OJQ-ve në promovimin dhe  mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, shpallur me datën 11/06/ 2019 me numër protokoli 1751.
Te interesuarit duhet të përcjellin ueb faqen tonë zyrtare dhe ueb faqen e Zyres së Kryeministrit për ri shpallje të kësaj thirrjeje.

Nga aplikuesit kërkojmë mirëkuptim.

Prapa