Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Aplikacioni për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe

14.11.2018

Aplikacioni VOCUP është platformë multimediale për mësim të pavarur të gjuhës shqipe dhe serbe. Si ueb sajt, aplikacion në Android dhe në IOS u mundëson shfrytëzuesve të përfitojnë njohuri themelore të bashkëbisedimit në të dy gjuhët (niveli A1).  

Përmbajtja e Vocup-it është e harmonizuar për të rinjtë dhe përmban video klipe me shpjegime, audio regjistrime dhe shpjegime tekstuale të ushtrimit, me mundësinë e vazhdueshme të matjes se avancimit të shfrytëzuesit. Çdo kurs i gjuhës përmban nga 20 leksione.   

“Vocup” do te transmetohet edhe në format televiziv në RTK2 si serial arsimor prej 20 episodeve.

Për më tepër informata mund të klikoni këtu: https://www.voc-up.com

Prapa