Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

THIRRJE PËR PUNËSIM - OJQ AKTIV

08.10.2018

OJQ “AKTIV” me seli në Mitrovicë veriore dhe Prishtinë, shpall konkurs për punësimin e dy këshilltarëve ligjorë, një në Prishtinë dhe një në Mitrovicë.


Punësimi i dy këshilltarëve ligjorë përmes kësaj organizate, ka për qëllim të rrisë efikasitetin e Zyrës së Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në mbrojtjen e përdorimit të të gjitha gjuhëve zyrtare të Kosovës. 


Për më shumë informata si dhe për të shkarkuar aplikacionin, klikoni këtu:   

http://www.ngoaktiv.org/alb/news/we-re-hiring-re-advertisement-of-open-call-for-the-position-of-2-legal-advisors-with-ngo-aktiv

 
Prapa