Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Lajmet

Në shenjë të kremtimit të Ditës evropiane të gjuhëve, u mbajt ora interaktive – shumë gjuhësore në Prizren

29.09.2018

Dje është organizuar një orë interaktive shumë gjuhësore për të shënuar Ditën evropiane të gjuhëve në rajonin e Prizrenit.Me këtë rast nxënësit e komuniteteve të ndryshme kanë bërë prezantime rreth historisë, etimologjisë, zhvillimit dhe traditave të katër gjuhëve zyrtare në nivel lokal që përdoren në rajonin e Prizrenit, përkatësisht në gjuhën shqipe, serbe, boshnjake dhe turke, si dhe në gjuhën rome të përdorur tradicionalisht në Prizren dhe dialektin goran si gjuhë amtare e goranëve të Republikës së Kosovës, në komunën e Dragashit. më shumë

Zyrtarët e Komunës së Klinës shënojnë Ditën Evropiane të gjuhëve

28.09.2018

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE), zyrtarët komunalë të komunës së Klinës, Policia e Kosovës, nxënësit e shkollave të mesme dhe përfaqësues të të gjitha komuniteteve të kësaj komune, morën pjesë në pastrimin e shenjave të komunikacionit.më shumë

Me moton “Le të flasim për gjuhët” u shënua Dita Evropiane e gjuhëve

26.09.2018

Nën organizimin e Zyrës së Komisionerit për gjuhët, në bashkëpunim me Aleancën Françeze dhe Ambasadën e Francës në Prishtinë, për nder të Ditës Evropiane për gjuhët u organizua debati me temën “Le të flasim për gjuhët”.më shumë

OSBE publikon dy raporte për të drejtat gjuhësore

24.09.2018

Me rastin e ditës Evropiane të gjuhëve, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE) ka publikuar dy raporte: “Legjislacioni dygjuhësor në Kosovë" dhe "Respektimi i të drejtave gjuhësore në Policinë e Kosovës”.më shumë

Bordi për Politika të Gjuhëve mbajti takimin e rradhës

03.09.2018

Sot në takim të Bordit për politika të gjuhëve u diskutuan disa çështje të rëndësishme. U diskutua procedura për përzgjedhjen dhe emërimin e Komisionerit për Gjuhët, meqë në muajin dhjetor 2018, skadon mandati i Komisionerit për gjuhët, kështu që bordi u dakordua që të vazhdohet me procedurat e rregullta. më shumë

U mbajt punëtoria me zyrtarët e komunave të regjionit të Gjilanit, për diskutim rreth sfidave dhe vështirësive në zbatimin e të drejtave gjuhësore

21.06.2018

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, kanë organizuar punëtorinë me anëtarët e rrjetit nga komunat e regjionit të Gjilanit, për të diskutuar modalitetet që i ka paraparë ZKGJ në përmirësimin e zbatimit të drejtave gjuhësore në komuna. më shumë

previous

7-12 Nga 163

next