Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Lajmet

ZKGJ pajisë përkthyesit e ministrive me softuerë për përkthime

12.12.2018

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) ka pajisur me softuerë për përkthim të gjithë përkthyesit për gjuhët zyrtare që punojnë në Ministritë e Qeverisë së Republikës së Kosovës.Qëllimi i këtij projekti është rritja e cilësisë, shpejtësisë dhe konsistencës së përkthimeve në mes të gjuhëve zyrtare. më shumë

Aplikacioni për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe

14.11.2018

Aplikacioni VOCUP është platformë multimediale për mësim të pavarur të gjuhës shqipe dhe serbe. Si ueb sajt, aplikacion në Android dhe në IOS u mundëson shfrytëzuesve të përfitojnë njohuri themelore të bashkëbisedimit në të dy gjuhët (niveli A1). më shumë

U shënua Dita e gjuhës rome

05.11.2018

Me rastin e Ditës së gjuhës rome, Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), kanë organizuar tryezë të rrumbullakët, me qëllim të promovimit dhe kultivimit të gjuhës dhe kulturës rome në Republikën e Kosovës.më shumë

U mbajt punëtoria mbi zbatimin e të drejtave gjuhësore në komuna

30.10.2018

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE), kanë organizuar punëtorinë një ditore me temën “Zbatimi i të drejtave gjuhësore në komuna” me anëtarët e rrjetit për politika të gjuhëve. më shumë

THIRRJE PËR PUNËSIM - OJQ AKTIV

08.10.2018

OJQ “AKTIV” me seli në Mitrovicë veriore dhe Prishtinë, shpall konkurs për punësimin e dy këshilltarëve ligjorë, një në Prishtinë dhe një në Mitrovicë.më shumë

Në shenjë të kremtimit të Ditës evropiane të gjuhëve, u mbajt ora interaktive – shumë gjuhësore në Prizren

29.09.2018

Dje është organizuar një orë interaktive shumë gjuhësore për të shënuar Ditën evropiane të gjuhëve në rajonin e Prizrenit.Me këtë rast nxënësit e komuniteteve të ndryshme kanë bërë prezantime rreth historisë, etimologjisë, zhvillimit dhe traditave të katër gjuhëve zyrtare në nivel lokal që përdoren në rajonin e Prizrenit, përkatësisht në gjuhën shqipe, serbe, boshnjake dhe turke, si dhe në gjuhën rome të përdorur tradicionalisht në Prizren dhe dialektin goran si gjuhë amtare e goranëve të Republikës së Kosovës, në komunën e Dragashit. më shumë

previous

7-12 Nga 168

next