Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Lajmet

Bordi për politika të gjuhëve miratoi Raportin Vjetor për vitin 2018, të Zyres së Komisionerit për gjuhët

14.03.2019

Nën organizimin e Zyrës së Komisionerit për gjuhët (ZKGJ), u mbajt takimi i Bordit për politika të gjuhëve ku kryesuesi i Bordit z.Hysni Shala, i informoi anëtarët e Bordit për rizgjedhjen e komisionerit për gjuhët z.Slavisa Mladenovic për edhe një mandat të ri gjashtë (6) vjeçarë. më shumë

Zyra e Komisionerit për Gjuhët, në bashkëpunim me kompaninë Trankos, organizoi trajnime për përkthyesit e nivelit qendror, në softuerët për përkthim

11.03.2019

Trajnime grupore me përkthyes shqip-serbisht-shqip u mbajtën të martën dhe të mërkurën, më 5 dhe 6 mars, në ambientet e kompanisë Trankos, në formë të prezantimit disa orësh të funksioneve dhe mënyrës së përdorimit të softuerit. më shumë

Sot kremtohet Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare!

21.02.2019

Ka rreth dhjetë bashkësi etnike në Kosovë që flasin gjuhën e tyre, ndërsa pesë gjuhë janë në përdorim zyrtar. Gjuha amtare është pjesë e identitetit kulturor të popullit, mënyra e përfaqësimit të tij dhe njohës reciproke. Megjithatë, ka ende raste kur komunitetet në Kosovë mendojnë se gjuha e tyre amtare nuk respektohet në mënyrë të mjaftueshme.më shumë

Prezantohet raporti: “Komunikimi ndërmjet pjesëtarëve të komunitetit shqiptar dhe serb në Kosovë - Çështja e gjuhës”

21.12.2018

Organizata Jo-Qeveritare “Qendra për Iniciativa Sociale”, ka bërë një hulumtim përmes së cilit janë paraqitur gjetjet e gjendjes së përgjithshme të marrëdhënieve të përgjithshme shoqërore dhe atyre të komuniteteve shqiptare dhe serbe përmes elementit të gjuhës dhe komunikimit. më shumë

ZKGJ pajisë përkthyesit e ministrive me softuerë për përkthime

12.12.2018

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) ka pajisur me softuerë për përkthim të gjithë përkthyesit për gjuhët zyrtare që punojnë në Ministritë e Qeverisë së Republikës së Kosovës.Qëllimi i këtij projekti është rritja e cilësisë, shpejtësisë dhe konsistencës së përkthimeve në mes të gjuhëve zyrtare. më shumë

Aplikacioni për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe

14.11.2018

Aplikacioni VOCUP është platformë multimediale për mësim të pavarur të gjuhës shqipe dhe serbe. Si ueb sajt, aplikacion në Android dhe në IOS u mundëson shfrytëzuesve të përfitojnë njohuri themelore të bashkëbisedimit në të dy gjuhët (niveli A1). më shumë

previous

1-6 Nga 166

next