Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

U mbajt punëtoria e tretë me zyrtarët e komunave, për shqyrtimin e koncept dokumentit për termat e referencave të Rrjetit për politika të gjuhëve

Nga pjesëmarrësit u kërkua që, përveç diskutimeve dhe komenteve në takim, ata mund të dërgojnë komente dhe sugjerime edhe përmes e-mailit, në mënyrë që të japin kontributin e plotë.

ZKGJ dhe OSBE, do të organizojnë takime edhe me anëtarët e Rrjetit nga komunat dhe ndërmarrjet.më shumë

U mbajt punëtoria e dytë për shqyrtimin e koncept dokumentit për termat e referencave të Rrjetit për politika të gjuhëve

Zyra e Komisionerit për Gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, kanë organizuar punëtorinë me personat kontaktues nga ministritë, për të diskutuar rreth dokumentit “Termat e referencës të Rrjetit për politika të gjuhëve.më shumë

Komisioneri Mladenovic takon shefen Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Përfaqësuesen e Posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova.

Komisioneri për gjuhët, Slavisa Mladenovic, sot realizoi takim me shefen e Zyres së Be-së në Kosovë, njëherit përfaqësuese e posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova, gjatë të cilit e informoi mbi zhvillimet e Zyres së Komisionerit të gjuhëve (ZKGJ) që nga themelimi i saj, të arriturat, planet dhe sfidat me të cilat po përballet Zyra.më shumë

Komisionerët e gjuhëve takohen në kryeqytetin Cardif, Uels, në konferencën vjetore të Asociacionit Ndërkombëtar të Komisionerëve për Gjuhët

Tema kryesore e kësaj konference ishte: ”Rëndësia e teknologjisë dhe planifikimit strategjik për krijimin e dygjuhësisë në vende të punës”, me theks të veçantë në zhvillimin e fuqisë punëtore në mënyrë që të ofrojë shërbime për qytetarët në gjuhën e zgjedhur nga ana e tyre.më shumë

U shqyrtua koncept dokumenti për rolin e anëtarëve të rrjetit për politika të gjuhëve

Zyra e Komisionerit për Gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, ka mbajtur takimin me personat kontaktues të agjencive shtetërore për të diskutuar rreth koncept dokumentit për rolin e personave kontaktues të rrjetit. më shumë