Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

DOKUFEST: Rëndësia e Vërtetë e Multilingualizmit dhe Mësimi i Gjuhëve”

Sot Komisioneri për gjuhët, Slavisa Mladenovic, mori pjesë në panelin “Rëndësia e Vërtetë e Multilingualizmit dhe Mësimi i Gjuhëve”, e bashkë organizuar nga Zyra e Komisionerit për gjuhët, Ambasada Britanike, IOM-i dhe UNMIK-u. Ngjarja është mbajtur në Prizren, si pjesë e festivalit të filmit Dokufest. më shumë

N J O F T I M

Zyra e Komisionerit për gjuhët, ANULON Thirrjen publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike të projektve / programeve të OJQ-ve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, shpallur me datën 11/06/ 2019 me numër protokoli 1751.Te interesuarit duhet të përcjellin ueb faqen tonë zyrtare dhe ueb faqen e Zyres së Kryeministrit për ri shpallje të kësaj thirrjeje.Nga aplikuesit kërkojmë...më shumë

INFORMATË rreth Thirrjes publike

Vazhdon afati i aplikimit për thirrjen publike të shpallur nga Zyra e Komisionerit për gjuhët me datë 11.06.2019 për ofrimin e mbështetjes financiare publike të projekteve/programeve të OJQ-ve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, afati për aplikim vazhdon deri më datë 10.07.2019. më shumë

Komisionerët për gjuhët takohen në Toronto, Kanadë, në Konferencën vjetore të Asociacionit Ndërkombëtar të Komisionerëve për gjuhët

Me rastin e Konferencës së gjashtë vjetore të Asociacionit Ndërkombëtar të Komisionerëve për gjuhët (ANKG), në temën “Mbrojtja e minoriteteve gjuhësore, ndërton shoqëri më të forta”, komisioneri për gjuhët, z.Slavisa Mladenovic, po qëndron në Toronto të Kanadasë si pjesëmarrës dhe panelist krahas komisionerëve të tjerë për gjuhët,...më shumë

INFORMATË rreth Thirrjes publike

Ju informojmë se Thirrja publike e shpallur nga Zyra e Komisionerit për gjuhët me datë 11.06.2019 për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e Projekt propozimeve të OJQ-ve afati për aplikim vazhdon deri më datë 1.07.2019, për shkak të numrit të vogël të aplikacioneve. Të gjitha informatat mund ti gjeni në ueb faqen zyrtare...më shumë