Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

U mbajt takim i përbashkët i komisionerit për gjuhët Mladenovic dhe përfaqësuesen speciale të Zyres së BE-së në Kosovë, znj.Natalya Apostolova.

Komisioneri për gjuhët, Slavisa Mladenovic për nderë të Ditës Evropiane të gjuhëve, sot ka takuar përfaqësuesen speciale të Zyres së BE-së në Kosovë, znj.Natalya Apostolova.më shumë

Është promovuar fjalori online shqip-serbisht-shqip

Sot, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare “Pjetër Bogdani” në Prishtinë, u promovua fjalori online shqip-serbisht-shqip, projekt i cili është mbështetur nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) dhe UNMIK në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën e Komisionerit për gjuhët. më shumë

DOKUFEST: Rëndësia e Vërtetë e Multilingualizmit dhe Mësimi i Gjuhëve”

Sot Komisioneri për gjuhët, Slavisa Mladenovic, mori pjesë në panelin “Rëndësia e Vërtetë e Multilingualizmit dhe Mësimi i Gjuhëve”, e bashkë organizuar nga Zyra e Komisionerit për gjuhët, Ambasada Britanike, IOM-i dhe UNMIK-u. Ngjarja është mbajtur në Prizren, si pjesë e festivalit të filmit Dokufest. më shumë

N J O F T I M

Zyra e Komisionerit për gjuhët, ANULON Thirrjen publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike të projektve / programeve të OJQ-ve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, shpallur me datën 11/06/ 2019 me numër protokoli 1751.Te interesuarit duhet të përcjellin ueb faqen tonë zyrtare dhe ueb faqen e Zyres së Kryeministrit për ri shpallje të kësaj thirrjeje.Nga aplikuesit kërkojmë...më shumë

INFORMATË rreth Thirrjes publike

Vazhdon afati i aplikimit për thirrjen publike të shpallur nga Zyra e Komisionerit për gjuhët me datë 11.06.2019 për ofrimin e mbështetjes financiare publike të projekteve/programeve të OJQ-ve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, afati për aplikim vazhdon deri më datë 10.07.2019. më shumë