Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

Bordi për politika të gjuhëve miratoi Raportin Vjetor për vitin 2017, të Zyrës së Komisionerit për gjuhët

Nën organizimin e Zyrës së Komisionerit për gjuhët (ZKGJ), u mbajt takimi i Bordit për politika të gjuhëve ku sipas rendit të ditës, me procedura të rregullta janë zgjedhur Kryesuesi i Bordit për politika të gjuhëve dhe zëvendës kryesuesja e Bordit për politika të gjuhëve.më shumë

Në Prishtinë mbahet forumi i nivelit të lartë për respektimin e të drejtave gjuhësore

Në forumin me temën “ Respektimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë” organizuar nga Misioni i OSBË-së në Kosovë, morën pjesë përfaqësues të lartë të Institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe Komisioneri për Gjuhët, Slavisa Mladenovic. më shumë

U mbajt tryeza e rrumbullakët me OJQ-të dhe mediat lokale

Zyra e Komisionerit për Gjuhët, në bashkëpunim me Grupin punues për Çështje të Gjuhëve, në Këshillin Konsultativ për Komunitete/Zyra e Presidentit, ka organizuar tryezën e rrumbullakët me temën “Qasja e mediave lokale dhe e shoqërisë civile në përdorimin dhe promovimin e gjuhëve zyrtare në komunë’’.më shumë

Komisioneri për Gjuhët, Slavisa Mladenovic priti në takim ambasadorin Lamberto Zannier, Komisioner i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare

Komisioneri për Gjuhët, Slavisa Mladenovic, priti sot në takim ambasadorin Lamberto Zannier, Komisioner i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare. Në takim është folur për fushën e respektimit të të drejtave të njeriut me theks të veçantë te respektimi i të drejtave gjuhësore. Komisioneri Mladenovic paraqiti punën e Zyres së Komisionerit për Gjuhët, mangësitë dhe sfidat me...më shumë

Komisioneri për Gjuhët, Slavisa Mladenovic priti ambasadorin e Kanadasë, Daniel Maksymiuk dhe znj.Laurie Wright, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë në Kanadë

Komisioneri për Gjuhët, Slavisa Mladenovic, priti sot ambasadorin e Kanadasë në Kroaci ( jo resident për Kosovën), Daniel Maksymiuk dhe znj.Laurie Wright, asistente e zëvëndës ministrit të Ministrisë së Drejtësisë në Kanadë.më shumë