Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

U nda çmimi për praktikën më të mirë në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE), ka ndarë çmimin “Praktika më e mirë në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve”. më shumë

Deklarata për Ditën Evropiane të Gjuhëve

Nesër është Dita Evropiane e Gjuhëve, e cila festohet në të gjithë Evropën që nga viti 2001 me qëllim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e të mësuarit të gjuhës në mënyrë që të forcojë të kuptuarit ndërkulturor shumëgjuhësorë, të promovojë diversitetin e pasur gjuhësor të Evropës dhe të inkurajojë...më shumë

Me shpalljen e konkursit në vetëm një gjuhë zyrtare, KEK shkel Ligjin për përdorimin e gjuhëve

Zyra e Komisionerit për gjuhët – ZKGJ pranë Zyres së Kryeministrit, me datë 18.09.2020, ka pranuar ankesë nga një qytetare e Republikës së Kosovës, lidhur me pozitat e reja të punës që janë shpallur në ueb faqen zyrtare të KEK-ut, vetëm në gjuhën shqipe. Konkursi publik për 171 pozita të reja është shpallur në faqen zyrtare të KEK-ut më 14 shtator, 2020 dhe...më shumë

Sot kremtohet Dita Ndërkombëtare e gjuhës amtare

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ), Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrimin (IOM) organizon ngjarjen me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.më shumë

Zyra e Komisionerit për gjuhët mban takim me zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës

Në ambientet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës(ASK), komisioneri për gjuhët Slavisa Mladenovic, ka mbajtur takim me kryeshefin ekzekutiv, zt.Isa Krasniqi, ku janë diskutuar një mori çështjes lidhur me përdorimin e gjuhëve zyrtare në pyetësorët dhe dokumentet tjera përcjellëse për Regjistrimin e popullsisë në vitin 2021, përfshirë këtu edhe fushatën e...më shumë